Miesiąc Styczeń

Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

Jeleń szlachetny

bykiod 1 stycznia do 31 stycznia


łanieod 1 stycznia do 31 stycznia


cielętaod 1 stycznia do 31 stycznia


Jeleń sika

byki, łanie, cielętaod 1 stycznia do 31 stycznia


Piżmak

w ROH - cały rokod 1 stycznia do 31 stycznia


Daniel

bykiod 1 stycznia do 31 stycznia


łanie, cielętaod 1 stycznia do 31 stycznia


Zając szarak, dziki królik

w drodze odłowuod 1 stycznia do 31 stycznia


Muflon

trykiod 1 stycznia do 31 stycznia


owce, jagniętaod 1 stycznia do 31 stycznia


Sarna

kozy, koźlętaod 1 stycznia do 31 stycznia


Bażant

kogutyod 1 stycznia do 31 stycznia


kury (tylko w OHZ)od 1 stycznia do 31 stycznia


Dzik

odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki (przy czym warchlaki uznaje się dziki od dnia urodz. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego) - cały rokod 1 stycznia do 31 stycznia


lochyod 1 stycznia do 31 stycznia


Kuropatwa

w drodze odłowuod 1 stycznia do 31 stycznia


Borsuk

w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rokod 1 stycznia do 31 stycznia


Tchórze, kuny

w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rokod 1 stycznia do 31 stycznia


Lis

w obw. łow., w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ost. 2 latach kalend. zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropawy - cały rokod 1 stycznia do 31 stycznia


jenot, szop pracz, norka amerykańska

przez cały rokod 1 stycznia do 31 stycznia


Styczeń
Pn   10 17 24 31
Wt   4 11 18 25  
Śr   5 12 19 26  
Cz   6 13 20 27  
Pt   7 14 21 28  
So 1 8 15 22 29  
Nd 2 9 16 23 30  


Dodaj ogłoszenie
Zdjęcia myśliwskie