Miesiąc Grudzień

Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

Jeleń szlachetny

bykiod 1 grudzień do 31 grudzień


łanieod 1 grudzień do 31 grudzień


cielętaod 1 grudzień do 31 grudzień


Jeleń sika

byki, łanie, cielętaod 1 grudzień do 31 grudzień


Piżmak

w ROH - cały rokod 1 grudzień do 31 grudzień


Daniel

bykiod 1 grudzień do 31 grudzień


łanie, cielętaod 1 grudzień do 31 grudzień


Zając szarak, dziki królik

w drodze odłowuod 1 grudzień do 31 grudzień


Muflon

trykiod 1 grudzień do 31 grudzień


owce, jagniętaod 1 grudzień do 31 grudzień


Sarna

kozy, koźlętaod 1 grudzień do 31 grudzień


Bażant

kogutyod 1 grudzień do 31 grudzień


kury (tylko w OHZ)od 1 grudzień do 31 grudzień


Dzik

odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki (przy czym warchlaki uznaje się dziki od dnia urodz. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego) - cały rokod 1 grudzień do 31 grudzień


lochyod 1 grudzień do 31 grudzień


Kuropatwa

w drodze odłowuod 1 grudzień do 31 grudzień


Borsuk

w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rokod 1 grudzień do 31 grudzień


Tchórze, kuny

w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rokod 1 grudzień do 31 grudzień


Lis

w obw. łow., w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ost. 2 latach kalend. zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropawy - cały rokod 1 grudzień do 31 grudzień


jenot, szop pracz, norka amerykańska

przez cały rokod 1 grudzień do 31 grudzień


Grudzień
Pn   5 12 19 26
Wt   6 13 20 27
Śr   7 14 21 28
Cz 1 8 15 22 29
Pt 2 9 16 23 30
So 3 10 17 24 31
Nd 4 11 18 25  


Dodaj ogłoszenie
Zdjęcia myśliwskie