Miesiąc Luty

Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

Jeleń szlachetny

bykiod 1 lutego do 28 lutego


cielętaod 1 lutego do 28 lutego


Jeleń sika

byki, łanie, cielętaod 1 lutego do 28 lutego


Piżmak

w ROH - cały rokod 1 lutego do 28 lutego


Daniel

bykiod 1 lutego do 28 lutego


łanie, cielętaod 1 lutego do 28 lutego


Zając szarak, dziki królik

w drodze odłowuod 1 lutego do 28 lutego


Muflon

trykiod 1 lutego do 28 lutego


owce, jagniętaod 1 lutego do 28 lutego


Sarna

kozy, koźlętaod 1 lutego do 28 lutego


Bażant

kogutyod 1 lutego do 28 lutego


kury (tylko w OHZ)od 1 lutego do 28 lutego


Dzik

odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki (przy czym warchlaki uznaje się dziki od dnia urodz. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego) - cały rokod 1 lutego do 28 lutego


lochyod 1 lutego do 28 lutego


Kuropatwa

w drodze odłowuod 1 lutego do 28 lutego


Borsuk

w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rokod 1 lutego do 28 lutego


Tchórze, kuny

w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rokod 1 lutego do 28 lutego


Lis

w obw. łow., w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ost. 2 latach kalend. zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropawy - cały rokod 1 lutego do 28 lutego


jenot, szop pracz, norka amerykańska

przez cały rokod 1 lutego do 28 lutego


Luty
Pn   7 14 21 28
Wt 1 8 15 22  
Śr 2 9 16 23  
Cz 3 10 17 24  
Pt 4 11 18 25  
So 5 12 19 26  
Nd 6 13 20 27  


Dodaj ogłoszenie
Zdjęcia myśliwskie