Miesiąc Listopad

Jeżeli początek okresu polowań przypada na dzień następny po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

Jeleń szlachetny

bykiod 1 listopada do 30 listopada


łanieod 1 listopada do 30 listopada


cielętaod 1 listopada do 30 listopada


Jeleń sika

byki, łanie, cielętaod 1 listopada do 30 listopada


Piżmak

w ROH - cały rokod 1 listopada do 30 listopada


Daniel

bykiod 1 listopada do 30 listopada


łanie, cielętaod 1 listopada do 30 listopada


Zając szarak, dziki królik

w drodze odłowuod 1 listopada do 30 listopada


Muflon

trykiod 1 listopada do 30 listopada


owce, jagniętaod 1 listopada do 30 listopada


Sarna

kozy, koźlętaod 1 listopada do 30 listopada


Bażant

kogutyod 1 listopada do 30 listopada


kury (tylko w OHZ)od 1 listopada do 30 listopada


Dzik

odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki (przy czym warchlaki uznaje się dziki od dnia urodz. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego) - cały rokod 1 listopada do 30 listopada


lochyod 1 listopada do 30 listopada


Kuropatwa

w drodze odłowuod 1 listopada do 30 listopada


Borsuk

w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rokod 1 listopada do 30 listopada


Tchórze, kuny

w obwodach łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew - przez cały rokod 1 listopada do 30 listopada


Lis

w obw. łow., w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ost. 2 latach kalend. zasiedlenie zająca, bażanta lub kuropawy - cały rokod 1 listopada do 30 listopada


jenot, szop pracz, norka amerykańska

przez cały rokod 1 listopada do 30 listopada


 

Listopad
Pn   7 14 21 28
Wt 1 8 15 22 29
Śr 2 9 16 23 30
Cz 3 10 17 24  
Pt 4 11 18 25  
So 5 12 19 26  
Nd 6 13 20 27  


Dodaj ogłoszenie
Zdjęcia myśliwskie