Artykuły
Przepisy kulinarne

Twój adres e-mail

Niepoprawny adres email
Zapisz się Wypisz się
Sonda
Powiększ zdjęcie Powiększ zdjęcie
Aktualna ocena 1
Ocen
Tekst i zdjęcie:
POMELAC Ranga 1 (0)

Hodowla i ogrodzenia dla dzików i świniodzików

Krótki poradnik dla tych którzy zainteresowani są hodowlą dzików lub świniodzików.

Nie wiedziałem gdzie to dodać więc piszę tutaj w zwierzynie łownej, chociaż temat jest o hodowli. :P

Dziki

W Polsce mogą one żyć wyłącznie w naturalnych warunkach, do innych celów, takich jak zagrody adaptacyjne, badania naukowe, dydaktyka, zasiedlenia lub eksport zwierzyny żywej jest wymagana zgoda urzędnika, w tym wypadku jest to Minister właściwy do spraw środowiska. Tak więc jeśli postanowimy z lasu dzika wyłapać i mamy zamiar go w niewoli rozmnażać to popełnimy wykroczenie. Tak jak to jest zapisane w ustawie:


Ustawa - Prawo łowieckie [Dz.U. 2005 r. nr 127 poz.1066]

Art. 16. 1. Zabrania się chowu i hodowli zamkniętej zwierząt łownych, z wyjątkiem bażanta oraz zwierząt uznanych za zwierzęta gospodarskie na podstawie odrębnych przepisów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska może wydać zgodę na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt łownych nie będących zwierzętami gospodarskimi do celów badań naukowych, dydaktyki, zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej.

Art. 51. 1. Kto: 3) przetrzymuje zwierzynę bez odpowiedniego zezwolenia, - podlega karze grzywny.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.


Świniodziki

Świniodziki to mieszańce dzika i świni domowej. Taką krzyżówkę można legalnie mieć w swoim gospodarstwie. Przez hodowców czasem określane są jako dziki, do których są bardzo, bardzo podobne. Są od prawdziwych dzików mniej płochliwe i mniej agresywne. Istnieją np. opowieści o podsuwaniu zagranicznym myśliwym takich pseudo dzików pod lufę, bo są łatwiejsze do upolowania.

Hodowlane świniodziki nie wymagają luksusów. Mają grube skóry i futra, są więc dostosowane do trudnych warunków. Nie potrzebuja specjalnych pomieszczeń. Są wszystkożerne, żywić można je śrutą zbożową, ziemniakami surowymi, miłym urozmaiceniem będą wnętrzności zwierząt takich jak kury czy króliki. Ryją w poszukiwaniu dżdżownic, robaków i korzeni. W zimie można je karmić kiszonką z traw.

Często te zwierzęta są hodowane na mięso, które jest zbliżone smakiem do dziczyzny, ma większa zawartość białka, jest ciemniejsze i chudsze niż mięso świni domowej.
Świniodzik w hodowli rośnie znacznie dłużej niż świnia. Aby osiągnął wagę 100 kilogramów, trzeba dwóch lat. Dla porównania dziki w naturalnych warunkach osiągają podobną wagę po nawet czterech latach. Taki odyniec w lesie to zresztą prawdziwa rzadkość. Na ogół dochodzą tylko do 60-70 kilogramów. Tak więc świniodzik plasuje się pomiędzy dzikiem a świnią w kategorii wzrostu masy.

Świniodziki powinny być pod opieką weterynarza, tak samo jak świnia domowa. Do uboju, badania i przerobu mięsa też przychodzić powinien zawsze człowiek z odpowiednimi uprawnieniami.

Pozdrawiam
Grzesiek


Dodaj ogłoszenie
Zdjęcia myśliwskie